Revize a prohlídky tlakových nádob

Prohlídky hasičských cvičných stěn

Prohlídky ocelových konstrukcí

Odborné prohlídky kotelen

Revize plynu

Revize kotlů

Revize kotlů na pevná paliva pro domácnosti

Školení

Provádíme revize a prohlídky tlakových nádob A a B dle ČSN 69 0012 – provozní revize, vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky.
Pro hasičské sbory provádíme prohlídky hasičských cvičných stěn - dle ČSN 73 2601.
Provádíme preventivní a podrobné prohlídky ocelových konstrukcí hal, jeřábů, jeřábových drah, regálů a jiných hlavních a doplňkových konstrukcí, dle ČSN 73 2604.

Provádíme odborné prohlídky nízkotlakých kotelen I až III. kategorie.

Provádíme revize a kontroly plynových zařízení v rozsahu F a G – tj. rozvod plynu a spotřeba plynu spalováním s vyloučením PB a technických plynů. Revize a kontroly provádíme dle vyhl. 85/1978.

Provádíme revize parních a horkovodních kotlů 3. a 4. třídy dle ČSN 07 0710.
Rovněž provádíme revize kotlů na pevná paliva (i po domácku vyrobených)


Provádíme školení obsluh tlakových nádob, kotelen, kotlů a plynových zařízení.

Pasted Graphic